De weg naar gelijkheid; oude verwachtingen en nieuwe rollen in het ouderschap

ouderschap moederschap gelijkheid verwachtingen steun mamacoach begeleiding

Het ouderschap is een prachtige, maar ook uitdagende reis die we als mensheid al eeuwenlang beleven. Zowel vaders als moeders ervaren vergelijkbare problemen in het beginnend ouderschap, zij het soms op iets andere manieren. Het ouderschap brengt voor beide ouders nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals slaapgebrek, het vinden van een balans tussen werk en gezin, het omgaan met veranderingen in relaties en het begrijpen van de behoeften van een pasgeborene. Deze uitdagingen kunnen zowel voor vaders als moeders stressvol en overweldigend zijn.

 

Hoewel beide ouders vergelijke problemen ervaren en ook allebei een cruciale rol spelen in de opvoeding van kinderen, zijn er historisch gezien verschillende verwachtingen en rollen geweest voor vaders en moeders. In dit blog bespreek ik de herkenbare verschillen tussen het vaderschap en moederschap, en hoe deze rollen en maatschappelijke verwachtingen langzaam maar zeker aan het veranderen zijn.

 

Wat is de verwachting van ouders?

Traditioneel gezien werd van vaders verwacht dat ze voornamelijk de kostwinner waren en zich minder bezighielden met de dagelijkse verzorging van de kinderen. Ze werden gezien als het hoofd van het gezin, de beschermers en degenen die autoriteit uitoefenden. Deze verwachtingen werden vaak doorgegeven van generatie op generatie en waren diepgeworteld in de samenleving. Moeders werden traditioneel gezien als de zorgverleners, verantwoordelijk voor het huishouden, de opvoeding van de kinderen en het bieden van emotionele ondersteuning. Ze waren degenen die instinctief wisten wat het beste was voor hun kinderen en werden vaak geassocieerd met liefde, geduld en opoffering.

 

Verandering in Verwachtingen

Gelukkig zien we in de afgelopen decennia een verschuiving in de verwachtingen van ouderschap. De traditionele rolverdeling wordt steeds minder rigide, en ouders streven naar een meer gelijkwaardige verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Vaders zijn meer betrokken bij de opvoeding dan ooit tevoren. Ze willen actieve deelnemers zijn in het leven van hun kinderen en nemen meer verantwoordelijkheid voor huishoudelijke taken, zoals luiers verschonen, kinderen naar school brengen en meedoen aan oudergesprekken. Dit betekent niet dat alle vaders dezelfde benadering hebben, maar het is een positieve trend die de band tussen vader en kind versterkt. Aan de andere kant zijn moeders steeds vaker betrokken bij de arbeidsmarkt en streven ze naar een evenwicht tussen werk en gezin. Ze willen hun eigen professionele doelen nastreven zonder de verantwoordelijkheid voor het ouderschap volledig op zich te nemen. Dit brengt uitdagingen met zich mee, maar het opent ook nieuwe deuren en kansen voor vrouwen om hun potentieel te verwezenlijken.

 

Maatschappelijke Veranderingen

De veranderingen in de rolverdeling tussen vaders en moeders worden op verschillende manieren weerspiegeld in de maatschappij. Hier zijn enkele belangrijke manieren waarop deze veranderingen zichtbaar zijn:

 

  • Werkplekken: Veel werkplekken beginnen flexibelere werkarrangementen aan te bieden, zoals telewerken, deeltijdwerk en flexibele werktijden. Dit stelt zowel vaders als moeders in staat om een betere balans te vinden tussen werk en gezin.

 

  • Ouderschapsverlof: Steeds meer landen hebben ouderschapsverlofregelingen ingevoerd die zowel vaders als moeders de mogelijkheid bieden om tijd vrij te nemen om voor hun kinderen te zorgen. Dit moedigt vaders aan om meer betrokken te zijn bij de zorgtaken in de vroege stadia van het ouderschap.

 

  • Veranderende genderstereotypen: Er is een groeiende erkenning dat genderstereotypen beperkend kunnen zijn en dat zowel mannen als vrouwen de vrijheid moeten hebben om hun eigen unieke rol in het ouderschap te definiëren. Dit wordt weerspiegeld in de manier waarop ouderschap wordt afgebeeld in media, reclame en populaire cultuur.

 

  • Opkomst van actieve vaders: Er is een toename van actieve vaders die betrokken willen zijn bij de opvoeding van hun kinderen. Vaders nemen steeds vaker deel aan activiteiten zoals luier verschonen, kinderen naar school brengen, ouderavonden bijwonen en betrokken zijn bij de emotionele ontwikkeling van hun kinderen.

 

  • Sociale ondersteuning: Er zijn meer ondersteunende gemeenschappen en netwerken ontstaan die zich richten op vaderschap en de rol van vaders in de opvoeding. Dit biedt vaders de mogelijkheid om ervaringen te delen, advies te krijgen en zich gesteund te voelen in hun rol als vader.

 

Conclusie

Het is belangrijk dat de maatschappij blijft evolueren en zowel vaderschap, als moederschap op waarde schat. Vaders verdienen erkenning, steun en begrip bij het maken van keuzes die hen in staat stellen om meer tijd met hun kinderen door te brengen. Moeders verdienen dezelfde steun en begrip wanneer zij de keuze maken om te investeren in een maatschappelijke carrière. Door samen te werken aan een inclusieve cultuur waarin beide ouders kunnen genieten van het ouderschap en hun verantwoordelijkheden kunnen delen, kunnen we een evenwichtigere en ondersteunende samenleving creëren voor alle ouders.

 

 


mamacoach stress mama zelfzorg moeder balans moederschap zelfvertrouwen psycholoog rust

Ik ben Marloes Krüter, psycholoog, mamacoach en moeder. Ik ben gestart met Krüter Coaching nadat ik zelf mentaal en fysiek uitgeput ben geraakt na de geboorte van mijn dochtertje. Uit deze periode is mijn missie ontstaan: moeders ondersteunen die zich uitgeput, onzeker en geleefd voelen, omdat ze het zo graag goed willen doen dat ze zichzelf wegcijferen. In 5 stappen coach ik ze naar balans, zelfvertrouwen en rust. En dat levert ontzettend veel op; meer energie, meer ruimte voor zichzelf en meer plezier waardoor zij weer de regie terug krijgen over hun tijd, zichzelf en hun leven.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.