Veel te veel coaches?

coach coaching klachten steun begeleiding therapie

Zijn er te veel coaches?

Coaching is de afgelopen jaren in Nederland exponentieel gegroeid. Volgens de Kamer van Koophandel zijn er momenteel maar liefst 75.000 coaches actief in het land, wat een indrukwekkende stijging van 19% is ten opzichte van 2019. Deze cijfers hebben veel aandacht gekregen, met zelfs de beroemde komiek Arjen Lubach die er negen minuten van zijn populaire Avondshow aan wijdde om te klagen over de overvloed aan coaches in Nederland. Maar voordat we oordelen over de kwaliteit van deze coaches en of er echt te veel van zijn, laten we eens dieper ingaan op de factoren die hebben geleid tot deze opmerkelijke groei.

 

Waarom zijn er zoveel coaches?

Allereerst is het essentieel om te erkennen dat de groei van het aantal coaches in Nederland parallel lijkt te lopen met een stijging van mentale gezondheidsklachten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt een aanzienlijke toename van depressie- en angstklachten, evenals een groter gevoel van stress onder de bevolking, vooral vanaf het jaar 2020. In 2021 gaf maar liefst 15% van de bevolking aan zich psychisch ongezond te voelen, wat een record is sinds het begin van de metingen in 2001.

 

Tegelijkertijd zijn de wachtlijsten in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) aanzienlijk gegroeid. Momenteel staan er ongeveer 85.000 mensen op de wachtlijst voor behandeling, volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze wachttijden worden steeds langer, en het personeelstekort in de GGZ neemt gestaag toe.

Dus, heeft Arjen Lubach gelijk als hij beweert dat er te veel coaches zijn? Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig als het lijkt. Ja, er is ontegenzeggelijk een enorme toename geweest in het aantal coaches, maar als we naar de bovengenoemde cijfers kijken, kunnen we concluderen dat er eigenlijk nog ruimte is in de markt voor goede coaches. Laten we dieper ingaan op de factoren die hebben bijgedragen aan deze groei:

 

  • Toenemende Bewustwording: Een van de belangrijkste drijfveren achter de groei van coaching in Nederland is de toenemende bewustwording van het belang van mentale gezondheid. Mensen zijn zich steeds meer bewust geworden van de impact van stress, depressie en angst op hun algehele welzijn. Dit heeft geleid tot een grotere vraag naar ondersteuning en begeleiding op dit gebied.

 

  • Veranderende Werkomgeving: De moderne werkplek is dynamischer en veeleisender geworden. Werknemers worden geconfronteerd met uitdagingen zoals burn-out en werkgerelateerde stress. Bedrijven beseffen dat het ondersteunen van de mentale gezondheid van hun medewerkers cruciaal is voor productiviteit en tevredenheid. Dit heeft geleid tot een grotere vraag naar coaching op de werkplek.

 

  • Drempelverlaging: De toegang tot coaching is ook gemakkelijker geworden. Online coachingplatforms en apps maken het voor mensen mogelijk om laagdrempelig toegang te krijgen tot professionele begeleiding. Dit heeft de drempel verlaagd voor mensen die eerder terughoudend waren om hulp te zoeken.

 

  • Diverse Coaching Specialiteiten: Coaching is geen uniform veld. Er zijn coaches die gespecialiseerd zijn in diverse gebieden, waaronder carrièreontwikkeling, persoonlijke groei, relatieadvies, mamacoaching en meer. Deze specialisaties hebben bijgedragen aan een bredere acceptatie van coaching als waardevolle bron van begeleiding.

 

  • De Behoefte aan Holistische Zorg: Steeds meer mensen zoeken naar holistische benaderingen van gezondheid en welzijn. Coaching kan een aanvullende rol spelen bij traditionele gezondheidszorg door te focussen op de geestelijke gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.

 

Nu we hebben gekeken naar de factoren die hebben bijgedragen aan de groei van coaching in Nederland, is het belangrijk om te benadrukken dat niet alle coaches gelijk zijn. De kwaliteit van coaching kan sterk variëren, en er zijn inderdaad coaches die wellicht niet voldoen aan de verwachtingen van hun cliënten. Daarom is het van vitaal belang voor individuen die op zoek zijn naar coaching om kritisch te zijn bij het selecteren van een goede coach.

 

Conclusie

In de wereld van coaching heeft de afgelopen jaren een waarachtige wildgroei plaatsgevonden. Het aantal coaches is met een explosieve en exponentiële snelheid gegroeid, waardoor we ons nu afvragen of er sprake is van een overschot aan begeleiders. Wat begon als een nobele roeping om mensen te helpen, is uitgegroeid tot een groeiend fenomeen dat lijkt te ontsporen.

 

Terwijl de groei van het aantal coaches in Nederland op het eerste gezicht verrassend kan lijken, zijn er diepgaande redenen voor deze trend. De toenemende bewustwording van mentale gezondheid, veranderingen op de werkplek en de behoefte aan holistische zorg dragen allemaal bij aan de vraag naar coaching. Het is belangrijk dat mensen kritisch zijn bij het selecteren van een coach om ervoor te zorgen dat ze de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dus, in plaats van te zeggen dat er te veel coaches zijn, kunnen we stellen dat er nog steeds ruimte is voor kwalitatieve coaching om de groeiende behoefte aan mentale gezondheidszorg in Nederland aan te pakken.

 

 


mamacoach stress mama zelfzorg moeder balans moederschap zelfvertrouwen psycholoog rust

Ik ben Marloes Krüter, psycholoog, mamacoach en moeder. Ik ben gestart met Krüter Coaching nadat ik zelf mentaal en fysiek uitgeput ben geraakt na de geboorte van mijn dochtertje. Uit deze periode is mijn missie ontstaan: moeders ondersteunen die zich uitgeput, onzeker en geleefd voelen, omdat ze het zo graag goed willen doen dat ze zichzelf wegcijferen. In 5 stappen coach ik ze naar balans, zelfvertrouwen en rust. En dat levert ontzettend veel op; meer energie, meer ruimte voor zichzelf en meer plezier waardoor zij weer de regie terug krijgen over hun tijd, zichzelf en hun leven.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.